Jeg har praksis i både Danmark og Sverige. 


Frederiksberg

Thorvaldsensvej 3b, baghuset 2. sal

1971 Frederiksberg

Danmark


Malmø

Fredriksbergsgatan 2

21211 Malmø

Sverige

Ikke alt virker til alle

Jeg er uddannet og trænet i flere forskellige terapeutiske metoder, der komplementerer hinanden. Jeg er optaget af at udvikle min faglighed, så den både er bred, specialiseret og opdateret. Dette med fokus på, at hjælpe flest muligt med et individuelt forløb, som passer den enkeltes personlighed, sårbarhed og behov. 

Fokus på psyke, nervesystem og krop. 

Jeg har både fokus på psyke, nervesystem og krop i mit arbejde. For at skabe positive forandringer, er jeg af den overbevisning, at der skal være balance i hele vores system. 

Jeg arbejder derfor både med det følelsesmæssge, det kropslige og kognitivt i den balance, der giver bedst mening i hver enkelt forløb. 

Tryghed og god kemi er afgørende.

Det er afgørende for mig, at skabe en tryg, ærlig, respektfuld, omsorgsfuld og imødekommende atmosfære. Det er mit ansvar, at du oplever, at være i gode hænder, at du kan stole på mig og kan forstå hvad jeg siger og hvorfor jeg gør som jeg gør. 

www.puc-kbh.dk               www.psykoterapeutforeningen.dk